پاسخ به شبهات

تحریف قرآن از سوی تروریست‌های سوری


تروریست‌های سوری با تحریف قرآن، کتاب‌های مورد نظرخود را در مناطق تحت تسلط‌شان توزیع کردند.
گروه بین‌الملل مشرق - منابع محلی در حومه حلب واقع در شمال سوریه اعلام کردند که عناصر مسلح جبهه النصره در روزهای اخیر اقدام به توزیع نسخه‌هایی تحریف شده از قرآن در میان اهالی مناطق تحت نفوذ خود نموده‌اند.

منابع محلی به روزنامه بلدنا اعلام کردند که تروریست های النصره در زمان توزیع این قرآن‌های «تعدیل شده» مدعی شده‌اند که قرآن‌های کنونی در قرن‌های گذشته مورد تحریف واقع شده و آنها موارد تحریفی از اصل قرآن جدا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش بعد از پایان یافتن نسخه‌های معدودی که آنها برای توزیع آماده کرده بودند، ‌عناصر تروریستی اقدام به خط زدن آیه های قرآن های رایج که با عقاید آنها همخوانی نداشت کرده و آنها را بین اهالی توزیع کردند. آنها خط‌های قرمزی دور این آیات کشیدند و آیه مورد نظر خود را در حاشیه قرآن اضافه کردند.


تحریف‌های تروریست‌های سوری بنا براعلام این منابع شامل تعدادی از آیات متعلق به جهاد و غنایم آن و برخی آیاتی که احکام شرعی و مذهبی در آن‌ها بوده، شده است.